Dnes se konala tisková konference zaměřená na klíčová opatření potřebná k urychlení renovací budov s cílem dosáhnout ambiciózních energetických účinností a dekarbonizace. Prezentovali jsme 50 opatření, které povedou k rychlejšímu tempu renovací, odpovídající novým směrnicím a cílům snižování emisí. Společně s odborníky a veřejným sektorem jsme zdůraznili nutnost spolupráce napříč odvětvími a aktivního zapojení všech zainteresovaných stran, abychom vytvořili udržitelnější a energeticky efektivnější budoucnost.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Prezentace ke stažení

20240111 Prezentace