Úvod do projektu

Svaz stavebních podnikatelů Slovenska (ZSPS) ve spolupráci se Slovenskou inovační a energetickou agenturou, První stavební spořitelnou a.s., Ústavem vzdělávání a služeb a dalšími partnery ze Slovenska a České republiky oficiálně zahájili konzultace se stakeholdery k naplnění Evropské zelené dohody připojením se k „renovační vlně“ budov a materializace jejích cílů. Tyto konzultace povedou k dohodě o cílech a opatřeních pro rezidenční budovy, komerční budovy, průmyslové budovy a městskou infrastrukturu v rámci projektu „Zelená dohoda pro budovy“ (Green Deal 4 Buildings). Budovy jsou dnes zodpovědné za 40 procent spotřeby globální energie a s ní spojenou produkci skleníkových plynů. Hrají proto klíčovou roli ve snižování globálních emisí. Ze všech sektorů mají budovy dokonce největší potenciál ve snižování globálních emisí CO2.

Zobrazit vše

Cíle projektu GreenDeal4Buildings.

  • Zlepšení spolupráce se stakeholdery.

  • Organizace renovací budov do větších bloků.

  • Zvýšení efektivnosti veřejného financování.

Podrobný popis cílů
Koordinátor a partneři projektu: