Svaz stavebních podnikatelů Slovenska (ZSPS) ve spolupráci se Slovenskou inovační a energetickou agenturou (SIEA), První stavební spořitelnou a.s., Ústavem vzdělávání a služeb (ÚVS) a dalším partnerům ze Slovenska a České republiky oficiálně zahájily konzultace se zúčastněnými stranami k naplnění Evropské zelené dohody připojením se k „vlně obnovy“ či také „renovační vlně“ budov a zhmotnění jejích cílů. Tyto konzultace povedou k dohodě o cílech a opatřeních pro obytné budovy, komerční budovy, průmyslové budovy a městskou infrastrukturu v rámci projektu „Zelená dohoda pro budovy“ (Green Deal 4 Buildings). Budovy jsou odpovědné za 40 % světové spotřeby energie a související produkci skleníkových plynů. Budovy proto hrají klíčovou roli ve snižování globálních emisí. Ze všech odvětví mají budovy dokonce největší potenciál ke snížení globálních emisí CO2.

Projekt navazuje na Fórum pro udržitelné energetické investice (Sustainable Energy Investment Forums, SEIF), které v mnoha členských státech EU pomohlo spustit velké projekty v oblasti sociálního bydlení za přiměřenou cenu a pronájmu pro mladé lidi prostřednictvím inteligentních finančních nástrojů a financování z evropských zdrojů, jakož i ze strany soukromých investorů.

Renovace budov na Slovensku a v České republice nemůže dosáhnout požadovaného tempa bez účasti soukromého kapitálu a bez spojení různých zdrojů a nástrojů financování. K tomu je zapotřebí spolupráce všech zúčastněných stran a implementace inteligentních finančních nástrojů. Projekt GreenDeal4Buildings pomůže na evropské úrovni rozšířit stávající postupy, vymezit strategie a plány, navrhnout zlepšení v rámci vnitrostátních politik a opatření a bude také sledovat provádění opatření ke zlepšení fungování trhu.

Projekt byl oficiálně zahájen dne 23. června 2021 úvodním online setkáním všech partnerů a jeho cíle a ambice byly zveřejněny i v on-line médiích – Teraz.sk, Pravda.sk a Zoznam.sk.