Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Prvou stavebnou sporiteľňou a.s., Ústavom vzdelávania a služieb a ďalšími partnermi zo Slovenska a Českej republiky oficiálne zahájili konzultácie so stakeholdermi k naplneniu Európskej zelenej dohody pripojením sa k „vlne obnovy“ budov a materializácie jej cieľov. Tieto konzultácie povedú k dohode o cieľoch a opatreniach pre rezidenčné budovy, komerčné budovy, priemyselné budovy a mestskú infraštruktúru v rámci projektu „Zelená dohoda pre budovy“ (Green Deal 4 Buildings). Budovy sú dnes zodpovedné za 40 percent spotreby globálnej energie a s ňou spojenú produkciu skleníkových plynov. Hrajú preto kľúčovú rolu v znižovaní globálnych emisií. Spomedzi všetkých sektorov majú budovy dokonca najväčší potenciál v znižovaní globálnych emisií CO2.

Projekt nadväzuje na Fórum udržateľných energetických investícií, ktoré v mnohých členských krajinách EÚ napomohli k rozbehu veľkých projektov zameraných na oblasť sociálneho bývania za primeranú cenu a nájomného bývania pre mladých pomocou inteligentných finančných nástrojov a financovania z Európskych zdrojov ako aj financovania zo strany súkromných investorov.

Obnova budov na Slovensku a v Českej republike nemôže dosiahnuť požadované tempo bez účasti súkromného kapitálu a bez spájania rôznych zdrojov a nástrojov financovania. K tomu je potrebná spolupráca všetkých zainteresovaných strán a implementácia smart finančných nástrojov. Zelená dohoda pre budovy pomôže na európskej úrovni rozšíriť existujúce postupy, definuje stratégie a plány, navrhne zlepšenia v rámci národných politík a opatrení, a taktiež bude sledovať implementáciu opatrení na zlepšenie fungovania trhu.

Projekt bol oficiálne zahájený 23 júna 2021 úvodným online stretnutím všetkých partnerov, a jeho ciele a ambície boli zverejnené aj v online médiách – Teraz.sk, Pravda.sk a Zoznam.sk.