Súčasný nedostatok výrobných kapacít, narušenie dodávateľských reťazcov, nedostupnosť bývania pre mladých ľudí a pomalá reakcia na technologické a spoločenské zmeny sú len niektoré z trendov, ktoré vytvárajú tlak na urýchlenú transformáciu stavebníctva. Sektor stavebníctva, ktorý priamo zamestnáva viac ako 13 miliónov pracovníkov v EÚ, musí reagovať.

Jednou z iniciatív, ktoré sa prihlásili na podporu transformácie stavebníctva, je iniciatíva Build-up-Skills (BUS). BUS je celoeurópska iniciatíva na podporu realizácie tzv. vlny obnovy v členských štátoch EÚ, ktorej cieľom je zdvojnásobiť mieru obnovy budov v krajinách EÚ.

Cieľom projektu DoubleDecker je vytvoriť strategický základ pre transformáciu stavebníctva v Českej republike a na Slovensku. Projekt sa uskutoční v dvoch základných fázach. V prvej fáze sa pod vedením Nadácie pre rozvoj architektúry a stavebníctva (ABF) a na Slovensku pod vedením Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) a Zväzu stavebných podnikateľov (ZSPS) pripraví tzv. analýza súčasného stavu. V druhej fáze sa pod vedením ViaEuropa Competence Centre a SEVEn, The Energy Efficiency Center vytvoria národné rozvojové plány. Príprava týchto strategických dokumentov bude intenzívne prebiehať počas nasledujúcich 18 mesiacov a bude ukončená v marci 2024.

Úvodné stretnutie projektu sa uskutočnilo 12. a 13. októbra v Prahe a zameralo sa na konkrétne kroky v nadchádzajúcich mesiacoch s cieľom pomôcť budovať kapacity na implementáciu požiadaviek na energetickú efektívnosť budov a splniť európske očakávania spojené s vlnou obnovy (Renovation Wave).