S celosvetovo rastúcim dopytom po cenovo dostupnom bývaní a ekologickejších budovách rastie aj dopyt po riešeniach pre inteligentný a efektívnych spôsoboch výstavby. Jedným z týchto riešení je modulárna výstavba. Ide o spôsob výstavby, pri ktorom sa jednotlivé objemové diely budovy najprv vyrobia v továrni, a potom sa prepravia na stavenisko kde sa relatívne rýchlo a jednoducho zmontujú dohromady. V našich končinách máme s modulárnou výstavbou bohaté skúsenosti, keďže z prefabrikovaných panelov boli postavené rozsiahle sídliská nachádzajúce sa v prakticky každom meste na Slovensku – čo však môže u veľa ľudí vyvolávať negatívnu odozvu na takýto spôsob výstavby. Technológia modulárnej výstavby avšak prešla za posledné roky obrovskou zmenou, a v dnešnej dobe je možné použiť ju na výstavbu budov s neporovnateľne vyššou kvalitou, či po konštrukčnej alebo vizuálnej stránke, a popularita modulárnej výstavby v západnom svete prudko rastie. Napríklad vo Fínsku, kde drsná klíma neumožňuje výstavbu budov počas niekoľkých zimných mesiacov. V Rakúsku modulárna výstavba zase pomáha prekonávať bytovú krízu v podobe veľkého množstva dostupných nájomných bytových domov. V Nemecku je v dnešnej dobe 20% budov postavených modulárnou výstavbou, v Švédsku je to až 84%. U nás bola zase modulárna výstavba použitá pri výstavbe nového terminálu bratislavského letiska, ktorý získal aj ocenenie v súťaži Stavba roka 2011.

Modulárna výstavba so sebou prináša množstvo výhod. Keďže jednotlivé komponenty sú vyrábané na výrobnej linke v továrni, samotná výstavba je lacnejšia, rýchlejšia, bezpečnejšia, ekologickejšia a vyžaduje si menej pracovnej sily. Budovy postavené týmto spôsobom sú dokonca aj čiastočne recyklovateľné, keďže po konci životnosti budovy sa dajú niektoré komponenty použiť znova. Výstavba je tiež pomerne flexibilná, a je možné ju predbežne rozširovať alebo upravovať pri prípadnej zmene funkcie stavby. Budovy postavenej týmto spôsobom majú veľmi dobrú energetickú efektívnosť a ich výstavba si vyžaduje menšie množstvo stavebného odpadu, a radikálne sa znižuje aj hluk zo stavby ako aj znečistenie prostredia v okolí staveniska. Jednou z najväčších výhod je časová náročnosť výstavby. Bežne sa uvádza, že oproti klasickým spôsobom výstavby sa pri modulárnej výstavbe ušetrí 20 až 50% času. Táto úspora času je perfektne viditeľná v praxi, napríklad v prípade jednej 7-podlažnej bytovky v Kanade bolo vďaka modulárnej výstavbe možné túto stavbu skompletizovať v priebehu 10 mesiacov. V neposlednom rade je výhodou modulárnej výstavby aj celková cena budovy, ktorá sa môže byť o 10 až 35% nižšia oproti budovám postaveným klasickými metódami. Pri intenzívnejšom využívaní modulárnej výstavby sa vďaka úsporám z rozsahu môže cena ešte znižovať, keďže jedna továreň dokáže dodávať komponenty pre mnoho stavebných projektov súčasne. Efektivitu technológie modulárnej výstavby môže zvýšiť aj využívanie digitálnych technológií, napríklad BIMu (Building Information Modeling – Informačný model budovy). Budovu je vtedy možné navrhnúť v digitálnom prostredí a následne precízne rozdeliť na jednotlivé komponenty ktoré treba vyrobiť. Tento proces už dokáže efektívne riadiť aj umelá inteligencia, vrátane objednávky komponentov v objednávkovom prostredí výrobcu, ktoré taktiež viac a viac podporované umelou inteligenciou. Vývojom celoeurópskych sietí kolaborujúcich výrobných kapacít bude takýto proces samozrejmosťou a sektor výstavby sa musí tomuto vývoju prispôsobiť.

Napriek mnohým výhodám čelí modulárna výstavba mnohým výzvam, napríklad zníženej variácii jednotlivých komponentov pri hromadnej výrobe alebo legislatívnym prekážkam kvôli nedostatočnému pokrytiu legislatívou. S rastúcim využívaním modulárnej výstavby však bude možné tieto výzvy úspešne prekonať a vstúpiť do novej éry modernej, ekologickej a cenovo dostupnej výstavby.