Úvod do projektu

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Prvou stavebnou sporiteľňou a.s., Ústavom vzdelávania a služieb a ďalšími partnermi zo Slovenska a Českej republiky oficiálne zahájili konzultácie so stakeholdermi k naplneniu Európskej zelenej dohody pripojením sa k „vlne obnovy“ budov a materializácie jej cieľov. Tieto konzultácie povedú k dohode o cieľoch a opatreniach pre rezidenčné budovy, komerčné budovy, priemyselné budovy a mestskú infraštruktúru v rámci projektu „Zelená dohoda pre budovy“ (Green Deal 4 Buildings). Budovy sú dnes zodpovedné za 40 percent spotreby globálnej energie a s ňou spojenú produkciu skleníkových plynov. Hrajú preto kľúčovú rolu v znižovaní globálnych emisií. Spomedzi všetkých sektorov majú budovy dokonca najväčší potenciál v znižovaní globálnych emisií CO2.

Zobraziť celé

Ciele projektu GreenDeal4Buildings.

  • Zlepšenie spolupráce so stakeholdermi.

  • Organizácia renovácií budov do väčších blokov.

  • Zvýšenie efektívnosti verejného financovania.

Podrobný popis cieľov
Koordinátor projektu a partneri projektu: