Tomáš Voříšek ze společnosti SEVEn Energy pro představu o potenciálu komunitní energetiky uvedl typy spotřebitelů, jichž se spotřeba lokálně vyrobené elektřiny může dotknout. Energetická společenství budou zřejmě vznikat při obcích (více než 6 tisíc municipalit v ČR) a na půdorysu existujících spolků a podobných entit. Vyšší flexibilitu spotřeby, ale i dodávky do sítě budou nicméně moci realizovat i budoucí aktivní zákazníci, vybavení chytrým měřením a vhodným tarifem, což jsou prakticky všichni maloodběratelé v zemi.

Podmínkou akcelerace komunitní energetiky je vhodné nastavení podmínek pro samospotřebu a sdílení energie, zapojení obcí a jejich příspěvkových organizací, využití pronájmů energetických zdrojů a vhodných modelů energetických služeb a sdružené bilanční vyhodnocování společenství. V první vlně po uzákonění energetických společenství autor očekává první tisíce společných výroben v bytových domech, a postupně až ke stovkám tisíc aktivních zákazníků do konce dekády.

Rozvoji komunitní energetiky nicméně stojí v cestě významné překážky. Aktuálně dosud není jasná finální definice energetického společenství, ani konkrétní podmínky v dalších předpisech. Veřejná podpora komunit, jako komplexních projektů kombinujících různé technologie, bude dostupná pod různými programy, což může zpomalit komunitní investiční záměry. V neposlední řadě komunity vstupují do přehřátého trhu dodavatelů FVE systémů, kde je nedostatek instalačních kapacit a dlouhé čekací lhůty.