Název projektu „Národní kulaté stoly k implementaci iniciativy Inteligentní financovaní inteligentních budov na Slovensku a v České republice – GreenDeal4Buildings“
Začátek projektu 1. června 2021
Doba trvání 36 měsíců
Počet partnerů 9
Program EU Horizont 2020 – program Evropské unie pro výzkum a inovaci

 

Komplexní renovace budov v Evropě závisí na inteligentním financování. Finanční nástroje a opatření k překonání selhání trhu, kvalifikovaná pracovní síla s odpovídajícími dovednostmi a dostupné bydlení pro všechny občany, to jsou klíčové faktory, pokud chceme dosáhnout a udržet vyšší míru obnovy. K dosažení cílů evropské Zelené dohody je zapotřebí veřejných finančních prostředků, které budou motivovat k dalším soukromým investicím do komplexní renovace budov. Veřejné a soukromé subjekty, zejména inovativní malé a střední podniky, hrají důležitou roli, pokud jde o energetickou transformaci Evropy.

Modernizace urbanizovaného území vyžaduje integrovaný přístup a soudržnost všech příslušných politik, zapojení všech relevantních stran a zohlednění mnoha aspektů, včetně bezpečnosti, cenové dostupnosti, životního prostředí a oběhového hospodářství. Z tohoto důvodu vznikl projekt GreenDeal4Buildings. Tento projekt v rámci inovačního programu EU Horizont 2020 vytvoří kulaté stoly pro realizaci iniciativy inteligentního financování inteligentních budov v České republice a na Slovensku. Výstupem projektu bude 8 cestovních map a akčních plánů zúčastněných stran pro rozvoj tří pilířů iniciativy věnovaných bytovým a nebytovým budovám, průmyslovým budovám a inteligentní městské infrastruktuře.

Kulaté stoly vytvořené v rámci projektu budou stálými diskusními fóry, do nichž se zapojí více zainteresovaných stran, jako je vláda, regionální a místní orgány, finanční instituce, poskytovatelé energetických služeb a majitelé a provozovatelé budov v rámci celého hodnotového řetězce energetické účinnosti ve stavebním sektoru. Tyto kulaté stoly budou analyzovat možnosti rozšíření stávajících evropských řešení a iniciativ, které byly úspěšné v jiných zemích Evropské unie, a vypracují příslušné strategie, cestovní mapu a akční plány.