Této otázce se věnuje série kulatých stolů pro odbornou veřejnost organizovaná v rámci projektu Green Deal for Buildings (GD4B) podpořeného programem Horizon 2020, který se nyní překlopil do své druhé poloviny. Jeho úkolem je vytipovat, projednat na otevřených fórech a najít podporu pro realizaci opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti budov. Motivační faktory pro zvýšení počtu hloubkových renovací hledá především ve financování.

Během čtyř kulatých stolů, kterých se účastnili zástupci ministerstev, finančních institucí, stavebních a ESCO firem, akademici, ale i představitelé oborových organizací, bylo dosud projednáno dvanáct okruhů z oblastí stavebnictví, energetiky a finančnictví a výsledkem jsou téměř tři desítky navržených opatření, která mohou zrychlit tempo úspor energie v ČR.

Hovořilo se zde mimo jiné o uplatnění vodíkových technologií v budovách, energetické chudobě, energetických komunitách, roli Národní rozvojové banky ve financování úspor, ESG a v neposlední řadě i o bariérách širšího využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC), kde jsou investice do modernizace energetiky budov hrazeny ze smluvně garantovaných budoucích úspor energií, tedy bez nutnosti vstupní investice. „V současnosti tuto metodu nejčastěji využívají města, kraje a některé státní příspěvkové organizace a dlužno dodat, že úspěšně. Kdyby totiž úspory byly nižší, rozdíl doplatí poskytovatel, který tak přebírá většinu projektových rizik na svá bedra. Takto by se daly modernizovat i další objekty v majetku státu, tomu však brání stávající legislativa. Potenciál úspor energií v těchto budovách je však obrovský, proto věříme, že díky projektu GD4B se podaří najít společnou cestu, jak přispět ke snížení energetické náročnosti státních objektů bez nutnosti vstupní investice do potřebné modernizace, pro kterou státu zpravidla chybí prostředky v rozpočtu,“ říká výkonný ředitel Asociace poskytovatelů energetických služeb, která je jedním z řešitelů projektu, Radim Kohoutek.

Další kulatý stůl proběhne v Praze v pátek 3. března a bude věnován snižování energetické náročnosti v rezidenčních budovách. Další diskuse se postupně zaměří na problematiku nerezidenčních budov a snižování energetické náročnosti infrastruktury.

Výstupem z celkem osmi kulatých stolů bude cestovní mapa obsahující všechna navržená opatření, pro která budou členové projektového konsorcia, kde je kromě zmíněné APES také společnost SEVEn, ARI a SPS, hledat podporu pro jejich realizaci. Cílem je snížení spotřeby energie v budovách, jenž zároveň přispěje k plnění závazků státu v rámci Fit for 55.

Zdroj: apes.cz