5. projektové setkání se tentokrát uskutečnilo v Bratislavě na půdě Zväzu stavebných podnikatel’ov SloS).
Setkání bylo plné zajímavých diskuzí, které mají zásadní vliv na další průběh projektu a stanovení dalších kroků.
Po dva dny se účastníci probírali jednotlivými projektovými balíčky, diskutovali o podpoře plánů ze strany zainteresovaných stran a stanovili procesy a harmonogram této podpory. Všichni společně pracují na finalizaci popisu navrhovaných opatření cestovní mapy pro Českou republiku a Slovensko.