2. června 2023, Praha | V pořadí šestý kulatý stůl, ze série Smart Finance for Smart Buildings, tentokrát na téma Financování energetické účinnosti ve městech proběhne v prostorách City Green Court od 9:00 do 13:00 hodin.

Diskuzi otevře příspěvek Helen Carlström (E.ON, Německo) ve kterém představí Ectogrid – řešení, které nám může pomoci dosáhnout nulových emisí v městských čtvrtích, jejich okolí nebo dokonce v celém městě. Doplní ji Fredrik Karlsson (Polar Capacity, Švédsko) se svou prezentací na téma Kapacitní problémy zítřka bude třeba řešit na místní úrovni.

Druhá část diskuze bude rozdělena do tří 45minutových bloků. V tom prvním na téma Městské energetické komunity představí Jaroslav Klusák zkušenosti PSOE (Pražské společenství obnovitelné energie).
Organizace byla zřízena za účelem poskytování komplexních služeb a činností souvisejících s přípravou, realizací a provozem výroben elektřiny, tepla případně plynu obnovitelného původu (výrobny OZE). Má za sebou první desítky dokončených, či rozpracovaných projektů, kde mezi hlavní výzvy/bariéry patří nejednotná databáze objektů včetně základních informací o technickém stavu a energetické náročnosti, kvalita a technický stav střech i hromosvodů, nejasné podmínky a definice požadavků na požární ochranu, omezené kapacity spolupracujících společností, pomalejší procesy výběru zhotovitelů a naplnění podmínek ZZVZ.

Druhým tématem je Program EU City Facility, který blíže představí Vlasta Švejnohová, Enviros. Program zaměřený na technickou pomoc v oblasti udržitelné energetiky pro města a obce v České republice má za cíl podpořit tvorbu investičních plánů v oblasti čisté energie a energetické účinnosti. V rámci tohoto projektu mohou česká města získat grant ve výši 60 000 EUR na tvorbu svých investičních plánů a těžit z rychlé a zjednodušené podpory „na míru“.

Poslední téma diskuze, Financování úsporných opatření ve veřejném osvětlení, zahájí Tomáš Fuchman, Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Modernizace veřejného osvětlení dokáže ušetřit až 80 % spotřeby elektrické energie a přinést do obecního rozpočtu nemalé úspory, de-facto okamžitě. Vyměňují se staré (sodíkové/rtuťové) zdroje za nové LED. Úspora je pak realizovaná na samotném zdroji LED a zároveň jeho automatickým řízením provozního režimu.

Celým kulatým stolem, který se uskuteční v pátek 2. června 2023, vás provede moderátor Jaroslav Maroušek.

Podkladový dokument ke stažení
Tisková zpráva ke stažení
Report z kulatého stolu