14. a 15. októbra 2021 konzorcium projektu GreenDeal4Buildings zahájilo prípravu okrúhlych stolov stakeholderov prvým workshopom a projektovým stretnutím na pôde Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Počas prvého dňa, 14. októbra, prebehol workshop s cieľom definovať formát okrúhlych stolov a témy pre prvé a druhé stretnutie okrúhlych stolov. Partneri projektu definovali, akou formou budú prebiehať rokovania okrúhlych stolov, aký bude rozsah účastníkov, aká bude úroveň zastúpenia stakeholderov a detaily ohľadom predsedajúcich okrúhlych stolov, dátumov prvých dvoch stretnutí a záležitosti zastúpenia vlády na zahájení okrúhlych stolov.

15. októbra partneri projektu zasadli na projektovom stretnutí, na ktorom boli prerokované technické a organizačné záležitosti plnenia projektu. Konkrétne boli definované pracovné skupiny, boli dohodnuté termíny pre spracovanie programu na zahajovacie stretnutie okrúhlych stolov a pre oslovenie kľúčových účastníkov a spracovanie pozvánok. Taktiež bolo prerokované spracovanie komunikačného plánu, webstránky projektu a prezentácie projektu na sociálnych sieťach. Projektového stretnutia sa formou video hovoru zúčastnila aj projektová poradkyňa z agentúry CINEA.