V mene konzorcia projektu GreenDeal4Buildings by sme Vás radi pozvali na spoločný workshop odborných skupín projektu Zelená dohoda pre budovy venovaný opatreniam cestovnej mapy pre bytové domy. Všetky potrebné informácie, ako aj postup pre registráciu a pravidlá pre rokovanie nájdete nižšie:

Termín: 26. januára 2023

Čas: 13:00 – 17:00

Miesto konania: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Viedenská cesta 5, Bratislava

V prípade záujmu o registráciu kontaktujte Mareka Malinu zo Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na malina@zsps.sk, prípadne na čísle +421 948 631 509.

Program:

13:00-13:10 Otvorenie (Pavol Kováčik, ZSPS)
1. časť: Udržateľnosť v sektore bytových domov
13:10-14:30 Diskusia a práca v skupinách na témy:

 • Národnný plán pre financovanie udržateľnosti v sektore bytových domov;
 • Blending súkromných investícií a verejnej podpory bytovej výstavby a jej udržateľnosti (budúcnosť ŠFRB v modernom financovaní bývania);
 • Zastavenie poklesu a dosiahnutie rastu bytovej výstavby;
 • Rozšírenie možností financovania vlastného bývania, finančné inovácie a nové prístupy v tradičných metódach financovania:
  • Využitie skúseností z iných krajín na financovanie menších alebo aj stredne veľkých bytových celkov;
  • Finančný blending (ŠFRB, hypotéky, systém stavebného sporenia, nové možnosti crowdfundingu);
  • Kolektívne vlastníctvo bývania.
Prestávka na kávu a občerstvenie
2. časť: Obnova bytových domov
14:50-15:35 Diskusia a práca na témy:

 • Zvýšenie efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov pri financovaní obnovy bytových domov (využitie štatútu minimálnych štandardov energetickej efektívnosti, smart energetické riešenia, kvalita bývania, zvyš. životnosti);
 • Zvýšenie povedomia správcov o obnove bytových domov a elektrifikácii kúrenia a prípravy teplej vody;
 • Zdieľanie energie generovanej bytovými domami a energetické komunity;
 • Zvýšenie atraktivity energetických certifikátov;
 • Digitalizácia bytových domov – správa, BEMS, digital twin, digitálny pasport, IPB.
Prestávka na kávu a občerstvenie
3. časť: Dostupnosť bývania pre všetkých (mladé rodiny, starších, sociálne odkázaných)
15:50-16:35 Diskusia a práca na témy:

 • Koexistencia systému nájomného a vlastníckeho bývania;
 • Ako využiť skúsenosti z iných krajín na financovanie dostupného bývania.
Diskusia a záver

Pravidlá pre rokovanie ukrúhleho stola

Okrúhly stôl bol zvolený ako formát pre dialóg stakeholderov s cieľom poskytnúť šancu vyjadriť sa čo najväčšiemu okruhu stakeholderov k diskutovaným témam, ktoré budú uvedené krátkymi prezentáciami.

Cieľom dialógu je nachádzať spojenia medzi stakeholdermi v oblasti získavania udržateľných energetických investícií a vytváranie efektívnych aliancií a kooperácií pri ich realizácií implementáciou spoločných krokov, aktivít, projektov a opatrení. Z tohto dôvodu sa dialóg bude usmerňovať k:

 • diskusii o možnej spolupráce v podpore cieľov Európskej zelenej dohody v oblastiach:
  • financovania udržateľných investícií,
  • budov (nové ako aj obnova existujúcich budov),
  • vzdelávania,
  • čistej a cenovo dostupnej energie;
  • dopravy (v súvislosti s mestskou infraštruktúrou v smart mestách),
  • klimaticky udržateľných podnikateľských aktivít,
 • identifikácii konkrétnych spoločných aktivít, krokov a projektov,
 • vytváraniu efektívnych koalícií, konzorcií a iných foriem spolupráce na realizácii týchto spoločných aktivít, krokov a projektov;
 • identifikácii konkrétnych opatrení v oblasti politík a legislatívy potrebné k úspešnému naplneniu cieľov Európskej zelenej dohody,
 • dohode na texte cestovných máp, ktoré budú súčasťou Zelenej dohody pre budovy a obsiahnu výsledky tohto dialógu stakeholderov.

Hlavnou motiváciou pre dialóg okolo okrúhleho stola je nevyhnutnosť spolupráce stakeholderov na napĺňaní cieľov Európskej zelenej dohody, ktoré ďaleko presahujú hranice aktivity jednotlivých stakeholderov a presahujú cez viaceré sektory podnikateľských aktivít ako aj jednotlivé spoločenské skupiny (regulátori, štátna a verejná správa, samospráva miest a obci, vzdelávacie inštitúcie, podnikateľské subjekty, zamestnanci, verejnosť). Z rokovania okrúhleho stola nebude spracovaný podrobný zápis, len krátky sumár bez špecifických vyjadrení účastníkov.

Okrúhly stôl nebude riešiť a diskutovať:

 • politickú stránku navrhovaných opatrení zo strany EÚ,
 • povahu a výšku cieľov prijatých orgánmi EÚ a členskými štátmi,
 • stanoviská zväzov, asociácií a lobistov k dokumentom a rozhodnutiam, ktoré sú súčasťou realizácie v rámci spolupráce stakeholderov, nakoľko na takúto diskusiu sú určené iné fóra a okrúhly stôl ich nebude replikovať, resp. konkurovať im.