Ve dnech 14. a 15. října 2021 konsorcium projektu GreenDeal4Buildings zahájilo přípravu kulatých stolů zúčastněných stran prvním workshopem a projektovým setkáním na půdě Svazu stavebních podnikatelů Slovenska.

Během prvního dne, 14. října se konal seminář s cílem definovat formát kulatých stolů a témata pro první a druhé setkání kulatých stolů. Partneři projektu definovali, jakou formu budou mít jednání u kulatých stolů, jaký bude rozsah účastníků, jaká bude úroveň zastoupení zúčastněných stran a podrobnosti týkající se předsedů kulatých stolů, data prvních dvou setkání a otázky zastoupení vlády na zahájení kulatých stolů.

Dne 15. října partneři projektu projednávali technické a organizační otázky realizace projektu. Konkrétně byly definovány pracovní skupiny, dohodnuty termíny pro zpracování programu pro zahajovací zasedání kulatých stolů a pro oslovení klíčových účastníků a pro zpracování pozvánek. Rovněž bylo projednáno zpracování komunikačního plánu, internetové stránky projektu a prezentace projektu na sociálních sítích. Projektového setkání se zúčastnila i projektová poradkyně z agentury CINEA.