V mene konzorcia projektu GreenDeal4Buildings by sme Vás radi pozvali na tretie stretnutie Slovenského okrúhleho stola. Všetky potrebné informácie, ako aj postup pre registráciu a pravidlá pre rokovanie nájdete nižšie:

Termín: 29. septembra 2022

Čas: 13:00 – 17:00

Miesto konania: Hotel LOFT, Štefánikova 864/4, 811 05 Bratislava

V prípade záujmu o registráciu kontaktujte Mareka Malinu zo Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na malina@zsps.sk, prípadne na čísle+421 948 631 509.

Program:

Plenárne zasadnutie – 1. časť: Podpora udržateľných energetických investícií
13:00-13:15 Otvorenie
13:15-13:30 Finančné nástroje v EÚ – potenciál pre využitie v SR, implementácia REpowerEU a aktualizácia národných plánov obnovy (Roberta Pernetta, DG ENER, Európska komisia)
13:35-13:55 SEIF v Belgicku – skúsenosti a dosiahnuté výsledky
13:55-14:15 Podpora úspor energie cez OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (zástupca MPO ČR)
14:15-14:35 Projekt pre podporu implementácie ESG v priemysle (Jiří Karásek, SEVEn)
Prestávka na kávu a občerstvenie
Plenárne zasadnutie – 2. časť: Spotrebitelia na trhu s energiami – energetické spoločenstvá a energetická chudoba
14:50 – 15:10 Navrhované opatrenia do Zelenej dohody pre budovy (Stanislav Laktiš, SIEA)
15:10 – 15:30 Diskusia k navrhovaným opatreniam
Prestávka na kávu a občerstvenie
Plenárne zasadnutie – 3. časť: Inovácie v stavebníctve pre Európsku zelenú dohodu – financovanie vývoja a implementácie
15:45 – 16:05 Financovanie inovácií pre prepojenú zelenú a digitálnu transformáciu (Pavol Kováčik, ZSPS)
16:05 – 16:30 Navrhované opatrenia do Zelenej dohody pre budovy a diskusia
Diskusia a záver

Pravidlá pre rokovanie ukrúhleho stola

Okrúhly stôl bol zvolený ako formát pre dialóg stakeholderov s cieľom poskytnúť šancu vyjadriť sa čo najväčšiemu okruhu stakeholderov k diskutovaným témam, ktoré budú uvedené krátkymi prezentáciami.

Cieľom dialógu je nachádzať spojenia medzi stakeholdermi v oblasti získavania udržateľných energetických investícií a vytváranie efektívnych aliancií a kooperácií pri ich realizácií implementáciou spoločných krokov, aktivít, projektov a opatrení. Z tohto dôvodu sa dialóg bude usmerňovať k:

 • diskusii o možnej spolupráce v podpore cieľov Európskej zelenej dohody v oblastiach:
  • financovania udržateľných investícií,
  • budov (nové ako aj obnova existujúcich budov),
  • vzdelávania,
  • čistej a cenovo dostupnej energie;
  • dopravy (v súvislosti s mestskou infraštruktúrou v smart mestách),
  • klimaticky udržateľných podnikateľských aktivít,
 • identifikácii konkrétnych spoločných aktivít, krokov a projektov,
 • vytváraniu efektívnych koalícií, konzorcií a iných foriem spolupráce na realizácii týchto spoločných aktivít, krokov a projektov;
 • identifikácii konkrétnych opatrení v oblasti politík a legislatívy potrebné k úspešnému naplneniu cieľov Európskej zelenej dohody,
 • dohode na texte cestovných máp, ktoré budú súčasťou Zelenej dohody pre budovy a obsiahnu výsledky tohto dialógu stakeholderov.

Hlavnou motiváciou pre dialóg okolo okrúhleho stola je nevyhnutnosť spolupráce stakeholderov na napĺňaní cieľov Európskej zelenej dohody, ktoré ďaleko presahujú hranice aktivity jednotlivých stakeholderov a presahujú cez viaceré sektory podnikateľských aktivít ako aj jednotlivé spoločenské skupiny (regulátori, štátna a verejná správa, samospráva miest a obci, vzdelávacie inštitúcie, podnikateľské subjekty, zamestnanci, verejnosť). Z rokovania okrúhleho stola nebude spracovaný podrobný zápis, len krátky sumár bez špecifických vyjadrení účastníkov.

Okrúhly stôl nebude riešiť a diskutovať:

 • politickú stránku navrhovaných opatrení zo strany EÚ,
 • povahu a výšku cieľov prijatých orgánmi EÚ a členskými štátmi,
 • stanoviská zväzov, asociácií a lobistov k dokumentom a rozhodnutiam, ktoré sú súčasťou realizácie v rámci spolupráce stakeholderov, nakoľko na takúto diskusiu sú určené iné fóra a okrúhly stôl ich nebude replikovať, resp. konkurovať im.