V mene konzorcia projektu GreenDeal4Buildings by sme Vás radi pozvali na prvé stretnutie Slovenského okrúhleho stola. Všetky potrebné informácie, ako aj odkaz na registráciu a pravidlá pre rokovanie nájdete nižšie:

Termín: 31. marca 2022

Čas: 13:00 – 17:00

Miesto konania: Kongresové centrum Hotel Tatra, Námestie 1.mája 5, 811 06 Bratislava, Tel: +421 2 592 72 111

Odkaz na registráciu: https://app.smartsheet.com/b/form/645f405250934fa69c14384122827951

Program:

Plenárne zasadnutie – 1. časť
13:00-13:05 Otvorenie 1. stretnutia okrúhleho stola
13:05-13:30 Predstavenie členov okrúhleho stola – krátke predstavenie stakeholderov-členov okrúhleho stola
13:30-13:45 Úlohy a ciele okrúhleho stola
Plenárne zasadnutie – 2. časť
13:45-14:00 Udržateľné energetické investície – EU taxonómia a presmerovanie investícií do udržateľných podnikateľských aktivít
14:00-14:20 Prepojenie udržateľných investícií s 10-bodovým plánom IEA a EÚ na zníženie závislosti EÚ od zemného plynu z RuskaEurópskym akčným plánom pre cenovo dostupnú, bezpečnú a udržateľnú energiu
14:20-15:20 Dialóg/Diskusia stakeholderov
Prestávka na kávu a občerstvenie
Paralelné skupiny – ďalší postup v príprave návrhov pre zelenú dohodu
15:40-17:00 Udržateľná energia
Stavebníctvo a hodnotový reťazec
Financovanie udržateľných investícií

Pravidlá pre rokovanie ukrúhleho stola

Okrúhly stôl bol zvolený ako formát pre dialóg stakeholderov s cieľom poskytnúť šancu vyjadriť sa čo najväčšiemu okruhu stakeholderov k diskutovaným témam, ktoré budú uvedené krátkymi prezentáciami.

Cieľom dialógu je nachádzať spojenia medzi stakeholdermi v oblasti získavania udržateľných energetických investícií a vytváranie efektívnych aliancií a kooperácií pri ich realizácií implementáciou spoločných krokov, aktivít, projektov a opatrení. Z tohto dôvodu sa dialóg bude usmerňovať k:

 • diskusii o možnej spolupráce v podpore cieľov Európskej zelenej dohody v oblastiach:
  • financovania udržateľných investícií,
  • budov (nové ako aj obnova existujúcich budov),
  • vzdelávania,
  • čistej a cenovo dostupnej energie;
  • dopravy (v súvislosti s mestskou infraštruktúrou v smart mestách),
  • klimaticky udržateľných podnikateľských aktivít,
 • identifikácii konkrétnych spoločných aktivít, krokov a projektov,
 • vytváraniu efektívnych koalícií, konzorcií a iných foriem spolupráce na realizácii týchto spoločných aktivít, krokov a projektov;
 • identifikácii konkrétnych opatrení v oblasti politík a legislatívy potrebné k úspešnému naplneniu cieľov Európskej zelenej dohody,
 • dohode na texte cestovných máp, ktoré budú súčasťou Zelenej dohody pre budovy a obsiahnu výsledky tohto dialógu stakeholderov.

Hlavnou motiváciou pre dialóg okolo okrúhleho stola je nevyhnutnosť spolupráce stakeholderov na napĺňaní cieľov Európskej zelenej dohody, ktoré ďaleko presahujú hranice aktivity jednotlivých stakeholderov a presahujú cez viaceré sektory podnikateľských aktivít ako aj jednotlivé spoločenské skupiny (regulátori, štátna a verejná správa, samospráva miest a obci, vzdelávacie inštitúcie, podnikateľské subjekty, zamestnanci, verejnosť). Z rokovania okrúhleho stola nebude spracovaný podrobný zápis, len krátky sumár bez špecifických vyjadrení účastníkov.

Okrúhly stôl nebude riešiť a diskutovať:

 • politickú stránku navrhovaných opatrení zo strany EÚ,
 • povahu a výšku cieľov prijatých orgánmi EÚ a členskými štátmi,
 • stanoviská zväzov, asociácií a lobistov k dokumentom a rozhodnutiam, ktoré sú súčasťou realizácie v rámci spolupráce stakeholderov, nakoľko na takúto diskusiu sú určené iné fóra a okrúhly stôl ich nebude replikovať, resp. konkurovať im.