Radi by sme Vás pozvali navštíviť stánok Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska venovaný projektu GreenDeal4Buildings na veľtrhu Coneco a Racioenergia 2022, ktorý sa bude konať od 23. do 26.3. v Incheba Expo Bratislava. Pri tomto stánku sa môžete dozvedieť viac informácií o úlohach a cieľoch projektu a môžete sa aj zúčastniť semináru, ktorý sa bude venovať témam okrúhleho stola, napríklad hĺbkovej obnove budov, rozšíreniu využitia obnoviteľných zdrojov energie a podpore energetických spoločenstiev. Seminár sa tiež bude venovať akcelerácii náhrady plynu ako energetického zdroja v budovách cez výmenu plynových kotlov tepelnými čerpadlami, elektrifikáciou kúrenia a prípravy teplej vody, ako aj náhradou zemného plynu nízko uhlíkovými plynmi, napríklad zeleným vodíkom.

Na stánku budú aj prezentácie práce Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach v oblasti zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a s tým súvisiacich inovácií, ako sú zelené strechy, digitalizácia v stavebníctve vrátanie využitia rozšírenej reality, 3D tlač a ďalšie. Návštevníci si budú môcť aj vyskúšať okuliare HoloLens a vyskúšať si prácu s rozšírenou realitou.

Viac informácií, ako aj možnosť na kúpu vstupeniek nájdete na: https://www.incheba.sk/veltrh-a-vystavy/coneco-a-racioenergia-2022/