Rádi bychom vás pozvali k návštěvě stánku Svazu podnikatelů ve stavebnictví na Slovensku věnovaného projektu GreenDeal4Buildings na veletrhu Coneco a Racioenergia 2022, který se bude konat od 23. do 26. března v Incheba Expo Bratislava. Na tomto stánku se můžete dozvědět více o úkolech a cílech projektu a můžete se také zúčastnit semináře, který se bude u kulatého stolu zabývat tématy, jako je hloubková renovace budov, rozšíření využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora energetických komunit. Seminář se bude zabývat také urychleným nahrazením plynu jako zdroje energie v budovách prostřednictvím výměny plynových kotlů za tepelná čerpadla, elektrifikace vytápění a ohřevu vody a také nahrazením zemního plynu nízkouhlíkovými plyny, jako je zelený vodík.

Na stánku bude také prezentována práce Žilinské univerzity a Technické univerzity v Košicích v oblasti zvyšování energetické účinnosti budov a souvisejících inovací, jako jsou zelené střechy, digitalizace ve stavebnictví včetně využití rozšířené reality, 3D tisk a další. Návštěvníci si také budou moci vyzkoušet brýle HoloLens a vyzkoušet si práci s rozšířenou realitou.

Více informací a možnost zakoupení vstupenek naleznete na adrese: https://www.incheba.sk/veltrh-a-vystavy/coneco-a-racioenergia-2022/.