Stavebníctvo a energetika je v centre záujmu a čelí veľkým výzvam ako nikdy predtým. Vzhľadom k tomu, že okolo 80% existujúcich budov v EÚ bude v roku 2050 stále v užívaní a 75% budov v EÚ je energeticky neefektívnych, je potrebná ich obnova na budovy s nulovými emisiami. Významnými výzvami sú najmä zavádzanie inovácií, digitalizácia, integrácia obnoviteľných zdrojov energie, vysoká energetická náročnosť budov, znižovanie emisií skleníkových plynov, nízka produktivita práce v stavebnom sektore, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, vysoké ceny materiálov a zabezpečenie potrebného financovania obnovy a výstavby budov zo súkromných a verejných zdrojov. Na ich zvládnutie je potrebná spolupráca všetkých aktérov v hodnotovom reťazci, tvorcov politík, finančných a vzdelávacích inštitúcií.

Projekt Zelená dohoda pre budovy reflektuje na tieto výzvy a preto spojil zástupcov všetkých relevantných sektorov a inštitúcií. Počas desiatich stretnutí okrúhleho stola, do ktorých sa zapojilo vyše 80 stakeholderov, bolo prijatých 48 opatrení, ktorých naplnenie bude viesť k splneniu cieľov Európskej Zelenej dohody, lepšiemu využívaniu verejných finančných zdrojov s účasťou súkromného kapitálu, prilákaniu udržateľných energetických investícií do obnovy budov a zníženiu ich rizík. Výsledkom bude dekarbonizovaný fond budov, mestská infraštruktúra a doprava.

Slávnostný okrúhly stôl je vyvrcholením niekoľkoročného procesu kreovania cestovnej mapy s názvom Zelená dohoda pre budovy, ktorej základom je spomínaných 48 opatrení. Tento okrúhly stôl bude zároveň slúžiť na deklarovanie ich dôležitosti a dohodu stakeholderov na budúcej spolupráci na ich presadzovaní a spolupráci v rámci novej Európskej koalície pre financovanie energetickej efektívnosti.

Radi by sme Vás preto pozvali na toto výnimočné stretnutie, ktoré sa bude konať 23. apríla 2024 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca na Primaciálnom námestí 1 v Bratislave v čase od 10:00 do 15:00. Tešíme sa na Vašu účasť. Program slávnostného okrúhleho stola bude nasledovný:

Mezanín
8:30-9:30 Tlačová konferencia
Zrkadlová sieň
10:00-10:30 Registrácia účastníkov
10:30-11:30 Slávnostné otvorenie a príhovory stakeholderov
11:30-12:00 Prestávka na kávu / Networking
12:00-12:50 Stavebníctvo na križovatke, nové horizonty
12:50-13:20 Okrúhle stoly na Slovensku a v Čechách od 2022 do 2024
13:20-13:40 Pokračovanie dialógu stakeholderov v rámci okrúhlych stolov
Mezanín
13:40-15:00 Záverečný raut / Networking

Tlačová správa (TS):

ZSPS_TS_23.4_Zelena dohoda pre budovy