23. a 24. júna 2021 sa uskutočnilo online úvodný stretnutie všetkých partnerov projektu GreenDeal4Buildings. Počas stretnutia prebehlo predstavenie a prezentácia všetkých partnerov, boli predstavené všetky kľúčové ciele a očakávané dopady projektu a zapojení partneri zároveň prerokovali budúci postup plnenia projektu so zameraním na všetky jeho aspekty.