23. a 24. června 2021 se uskutečnilo úvodní online setkání všech partnerů projektu GreenDeal4Buildings. Na setkání proběhlo představení a prezentace všech zúčastněných partnerů, byli představené všechny klíčové cíle a očekávané dopady projektu a zapojení partneři zároveň projednali budoucí postup plnění projektu se zaměřením na všechny jeho aspekty.