V mene konzorcia projektu GreenDeal4Buildings by sme Vás radi pozvali na druhé stretnutie Slovenského okrúhleho stola. Všetky potrebné informácie, ako aj postup pre registráciu a pravidlá pre rokovanie nájdete nižšie:

Termín: 23. júna 2022

Čas: 13:00 – 17:00

Miesto konania: Kongresové centrum Hotel Tatra, Námestie 1.mája 5, 811 06 Bratislava, Tel: +421 2 592 72 111

V prípade záujmu o registráciu kontaktujte Mareka Malinu zo Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na malina@zsps.sk, prípadne na čísle +421 948 631 509.

Program:

Plenárne zasadnutie – 1. časť: Energetické služby
13:00-13:15 Otvorenie
13:15-13:30 Garantované energetické služby na Slovensku (Marcel Lauko, APES)
13:30-14:00 Smart energetické služby: Príklady a perspektíva (Jiří Karásek, SEVEn)
14:00-14:15 Navrhovanie opatrenia do Zelenej dohody pre budovy
Prestávka na kávu a občerstvenie
Plenárne zasadnutie – 2. časť: Platforma pre financovanie udržateľných energetických investícií
14:35-15:00 Finančná platforma a možnosti replikácie EU programov v SR (Jozef Plško, PSS)
15:00-15:15 Zapojenie súkromného financovania energetických investícií (František Doktor, ViaEuropa)
15:15-15:25 Navrhované opatrenia do Zelenej dohody pre budovy
Prestávka na kávu a občerstvenie
Plenárne zasadnutie – 3. časť: Financovanie vzdelávania pre inovácie
15:45-16:15 Stratégia pre odborné vzdelávanie na 2. stupni, ďalšie (a kontinuálne) vzdelávanie pre využitie digitálnych technológií a modulárnu výstavbu (Marek Malina, ZSPS)
Stratégia inkluzívnej, bezpečnej, dostupnej a udržateľnej mestskej mobility (František Doktor, ViaEuropa)
16:15-16:30 Navrhované opatrenia do Zelenej dohody pre budovy
Diskusia a záver

Pravidlá pre rokovanie ukrúhleho stola

Okrúhly stôl bol zvolený ako formát pre dialóg stakeholderov s cieľom poskytnúť šancu vyjadriť sa čo najväčšiemu okruhu stakeholderov k diskutovaným témam, ktoré budú uvedené krátkymi prezentáciami.

Cieľom dialógu je nachádzať spojenia medzi stakeholdermi v oblasti získavania udržateľných energetických investícií a vytváranie efektívnych aliancií a kooperácií pri ich realizácií implementáciou spoločných krokov, aktivít, projektov a opatrení. Z tohto dôvodu sa dialóg bude usmerňovať k:

 • diskusii o možnej spolupráce v podpore cieľov Európskej zelenej dohody v oblastiach:
  • financovania udržateľných investícií,
  • budov (nové ako aj obnova existujúcich budov),
  • vzdelávania,
  • čistej a cenovo dostupnej energie;
  • dopravy (v súvislosti s mestskou infraštruktúrou v smart mestách),
  • klimaticky udržateľných podnikateľských aktivít,
 • identifikácii konkrétnych spoločných aktivít, krokov a projektov,
 • vytváraniu efektívnych koalícií, konzorcií a iných foriem spolupráce na realizácii týchto spoločných aktivít, krokov a projektov;
 • identifikácii konkrétnych opatrení v oblasti politík a legislatívy potrebné k úspešnému naplneniu cieľov Európskej zelenej dohody,
 • dohode na texte cestovných máp, ktoré budú súčasťou Zelenej dohody pre budovy a obsiahnu výsledky tohto dialógu stakeholderov.

Hlavnou motiváciou pre dialóg okolo okrúhleho stola je nevyhnutnosť spolupráce stakeholderov na napĺňaní cieľov Európskej zelenej dohody, ktoré ďaleko presahujú hranice aktivity jednotlivých stakeholderov a presahujú cez viaceré sektory podnikateľských aktivít ako aj jednotlivé spoločenské skupiny (regulátori, štátna a verejná správa, samospráva miest a obci, vzdelávacie inštitúcie, podnikateľské subjekty, zamestnanci, verejnosť). Z rokovania okrúhleho stola nebude spracovaný podrobný zápis, len krátky sumár bez špecifických vyjadrení účastníkov.

Okrúhly stôl nebude riešiť a diskutovať:

 • politickú stránku navrhovaných opatrení zo strany EÚ,
 • povahu a výšku cieľov prijatých orgánmi EÚ a členskými štátmi,
 • stanoviská zväzov, asociácií a lobistov k dokumentom a rozhodnutiam, ktoré sú súčasťou realizácie v rámci spolupráce stakeholderov, nakoľko na takúto diskusiu sú určené iné fóra a okrúhly stôl ich nebude replikovať, resp. konkurovať im.