Dekarbonizace ekonomiky se neobejde bez snížení spotřeby energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na provozu budov a městské infrastruktury. Renovace budov v ČR a SR však nedosahuje potřebného tempa. Hlavními příčinami jsou neefektivní financování, nedostatek projektů a nedostatečné kapacity.

K uspíšení celého procesu vznikla iniciativa nazvaná Renovační vlna (Renovation Wave), jejíž součástí jsou národní kulaté stoly, do nichž je zapojeno více zainteresovaných stran jako jsou vláda, regionální a místní orgány, finanční instituce, poskytovatelé energetických služeb a majitelé a provozovatelé budov.

Úvodní kulatý stůl, který proběhne 15. února 2022 s názvem Smart Finance for Smart Buildings, otevře René Neděla, náměstek pro energetiku na Ministerstvu průmyslu a obchodu společně s Radošem Horáčkem z DG ENER. Následné debaty se zúčastní přes padesát odborníků, zástupců státních institucí, bank a dodavatelského sektoru.

Ve druhé části budou představena k diskuzi první tři vybraná opatření, kterými jsou (i) vznik národní strategie udržitelného financování pro Českou republiku, (ii) podpora Energetických služeb se zárukou úspor (EPC) v rámci veřejného sektoruči (iii) šíření a implementace Akčních plánů SECAP.

Nedílnou součástí kulatého stolu jsou setkání pracovních skupin, které jednotlivá opatření detailněji diskutují. Následně budou vypracovány příslušné strategie, cestovní mapy a akční plány.

Tisková zpráva ke stažení

TZ_KS1 220215