Michal Tobiáš z Univerzitního centra pro energeticky efektivní budovy (UCEEB) ČVUT a Ondřej Ptáček z pražské pobočky PwC prezentovali v rámci projektu GreenDeal4Buildings shrnutí využití finančních nástrojů v České republice. Shrnutí obsahovalo přehled využití nástrojů jak v minulosti, tak mezi aktuálními plány při přípravě operačních programů.

Potenciál pro využití finančních nástrojů je značný. Pro jejich úspěšnou implementaci je třeba:

  • Kombinovat finanční nástroje se stávajícími dotačními výzvami (např. programy OPŽP, OP TAK). Samotné dotace, pokud jsou tak nastaveny, jsou vždy pro příjemce výhodnější než finanční nástroj.
  • Zajistit vyšší kvalitu podporovaných projektů pomocí dostupné technické podpory a důrazem na jejich udržitelnost a ekonomickou efektivitu.
  • Co nejvíce rozšířit spolupráci veřejného a soukromého sektoru.
  • Spolupracovat s finančními institucemi (komerčními bankami) a odborníky napříč strategickými sektory (energetika, doprava, věda a výzkum apod.). Nastavit finanční nástroje tak, aby mohly být distribuovány ve spolupráci a prostřednictvím početných sítí poboček komerčních bank.

Dále byl prezentován průzkum mezi českými podniky, který ukázal, že poptávka po energeticky úsporných projektech v českém byznysu výrazně roste. Dvě třetiny dotázaných podniků plánují realizovat energeticky úsporný projekt v nejbližších dvou letech, a stejný poměr projektů má zamýšlené investiční náklady do 5 mil. Kč. Více než dvě pětiny podniků počítá s návratností takové investice delší než pět let (to je více než v minulých průzkumech) a opět dvě třetiny jasně preferují nějakou variantu kombinovaného financování (kombinaci záruky za úvěr a dotace nebo zvýhodněného úvěru a dotace).