Významné společnosti působící v České republice se rozhodly spojit své síly a v rámci projektu RETHINK spolupracovat na hledání cest vedoucích k řešením podporujících omezení klimatických změn a z nich vyplývajících škod. Generální ředitelé a vedoucí partneři firem jako ČEZ, Komerční banka, Škoda Auto, Veolia, Schneider Electric, České dráhy, Malfini, SIKO, IKEA, SWECO, Saint-Gobain, E.ON, PRE či PwC se v pondělí 3. října 2022 sejdou na půdě Francouzské ambasády ve věci podpisu prohlášení zavazující tyto společnosti ke čtyřem konkrétním krokům k dosažení cílů klimatické neutrality. V úterý 4. října se pak jejich zástupci zúčastní panelových diskusí v rámci Inovačního fóra ke změně klimatu a energetické bezpečnosti na Francouzském institutu.

Projekt RETHINK, vytvořený Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a podporovaný mnoha předními společnostmi i partnerskými asociacemi a nevládními organizacemi v České republice, je iniciativou generálních ředitelů udržitelně smýšlejících společností, které se zavázaly k úspěšnému přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku.

Ty se v pondělí 3. října 2022 společně připojí k prohlášení zavazujícímu tyto společnosti aktivně, transparentně, měřitelně a praktickými způsoby přispět k udržení průměrného globálního nárůstu teploty do roku 2050 ne více než o 2° C a ideálně pod 1,5° C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a snížit emise skleníkových plynů tak, aby bylo ve stejném období dosaženo cílů klimatické neutrality, tj. dosažení rovnováhy mezi objemem vypouštěných emisí skleníkových plynů a jejich pohlcováním z atmosféry, ať už prostřednictvím přírodních či technických prostředků.

Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti je první veřejnou akcí projektu RETHINK. Jeho smyslem je ukázat konkrétní cesty, jak v Česku působící firmy přehodnocují způsob, jakým provozují své podnikání, aby zajistily svou dlouhodobou udržitelnost, odolnost a konkurenceschopnost, a současně přispěly i k větší prosperitě, stabilitě, ochraně životního prostředí a sociální vyspělosti české společnosti. Fórum poskytne příležitost dozvědět se o aktuálních inovativních přístupech v tématu klimatické neutrality a energetické bezpečnosti. Účastníci budou mít prostor pro vzájemné sdílení myšlenek, jak těžit z výhod přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku napříč šesti vybranými sektory českého hospodářství.

Fórum startuje 4. října 2022 v 10 hodin v prostorách Francouzského institutu ve Štěpánské ulici v Praze 1. Vystoupí na něm vrcholní manažeři a experti významných firem působících v Česku z oboru energetiky, dopravy, stavebnictví či financí, ale také zástupci občanských společností, velvyslanectví, zahraniční obchodní komory, investorů a mezinárodních organizací.

Podrobnosti akce jsou k dispozici na Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti – CBCSD

Kontakt pro média:

Manažer pro vnější vztahy

Erika Duchanová

m: +420 602 525 836

e: duchanova@cbcsd.cz

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD, www.cbcsd.cz) je nevládní podnikatelské sdružení skládající se z v Česku usazených privátních korporací, které jsou pevně odhodlány vytvářet příznivé podmínky pro udržitelnou budoucnost české ekonomiky (a podnikání), společnosti a životního prostředí, zejména s ohledem na změnu klimatu. Byla založena v roce 2012 jako 64. národní pobočka Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD, www.wbcsd.com) a v současnosti má 14 řadových členů (s celkovým obratem přes 218 miliard Kč (2021) a více než 24 000 zaměstnanci), kteří jsou doplněni v dialogu o udržitelnosti 13 aktivními podporovateli mimo podnikatelskou sféru. Jejím účelem je lídrovat proaktivní systémovou roli českého podnikatelského sektoru při prosazování, kultivaci a zlepšování národní agendy udržitelného růstu a dosažení hospodárné, účinné, a inkluzivní zelené a digitální transformace v České republice. Zaměřuje se především na šíření mezinárodní (zejména prostřednictvím WBCSD) a národní dobré praxe a principů dobré správy v oblasti udržitelnosti prostřednictvím vlastních projektů (např. Vize 2050, RETHINK), členstvím v národních konzultačních orgánech (např. Rada vlády pro udržitelný rozvoj), partnerstvími s dalšími sdruženími v ČR s užším odvětvovým či věcným zaměřením v oblasti udržitelnosti nebo podporou činnosti nově vznikajícího ekosystému 8 odborných pracovních skupin