V rámci mezinárodního projektu BeSMART, se koncem září uskutečnil v Bulharsku národní stůl pro financování investic do energetické účinnosti. Projekt BeSMART je zaměřený na udržitelné energetické projekty na místní úrovni, jakožto klíčový faktor pro překonávání energetické a hospodářské krize. Na kulatý stůl do Bulharska byli pozváni také řečníci z Řecka a České republiky, aby sdíleli své zkušenosti s realizací obdobných projektů. Prezentovány tak byly projekty SMAFIN a GreenDeal4Buildings.

Projekt GreenDeal4Building, který realizuje kulaté stoly v Česku a na Slovensku, prezentoval Jiří Karásek ze společnosti SEVEn, The Energy Efficiency Center. Představen byl jednak přístup k organizaci a tematickému zaměření kulatých stolů, tak i konkrétní zkušenosti s financováním energeticky úsporných projektů a to zejména využitím metody EPC (energetické služby se zárukou). Česká republika má s EPC projekty dlouholeté bohaté zkušenosti a ty jsou velmi cenné pro státy, jako je právě Bulharsko, kde se metoda EPC a trh s energetickými službami teprve začíná rozvíjet.