Radim Kohoutek, výkonný ředitel Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), prezentoval problematiku EPC smlouvy bez vlivu na státní dluh, nebo také tzv. Maastricht-neutrální. V prezentaci zaznělo, že projekty typu EPC, běžně realizované v soukromém sektoru, ale také u veřejných institucí se samostatným hospodařením (příspěvkové organizace, obce apod.), nelze realizovat u organizačních složek státu (OSS), protože vzniklá pohledávka za klientem (OSS, tedy přímo státem) vstupuje do státního dluhu, což zhoršuje hodnocení veřejného dluhu podle tzv. Maastrichtských kritérií.

Navržený vzor Maastricht-neutrální smlouvy problém řeší přenesením projektových rizik na poskytovatele energetických služeb. Především přináší požadavek upravovat výši splátky podle skutečně dosažených úspor (nyní je splátka fixní a dosažené úspory se řeší pomocí bonusů/doplatků). Dále požadavek na zaručení funkčnosti instalovaného zařízení a zajištění běžné údržbu a opravy po celou dobu poskytování garance (nyní jen v rámci běžné záruky na technologii).

Miroslav Marada, předseda rady Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), a Aleš Chamrád, právník specializující se na podnikání v energeticky úsporných projektech, prezentovali na dalším jednání kulatých stolů téma „proč otevírat dveře výstavbové metodě Performance Design & Build“. U tohoto způsobu realizace výstavbových projektů zhotovitel zajišťuje, provádí a je odpovědný za projektovou přípravu nebo její část; provedení stavby; optimalizaci nákladů životního cyklu založenou především na energetické efektivnosti a poskytování technického facility managementu nebo energetického managementu po přejímce stavby (budovy). Dosahování cílových parametrů je pak ověřováno při skutečném provozu budovy po smluvně dohodnutou dobu.