Tomáš Matuška z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) představil nejnovější zkušenosti s možným energetickým využitím vodíku v budovách. Vodíkové technologie jsou perspektivním řešením sezónní nerovnováhy spotřeby a produkce elektřiny z OZE, které jsou nicméně zatím ve stadiu vývoje a ekonomicky nekonkurenceschopné.

Představeny byly technické vlastnosti vodíku, možnosti jeho produkce a základní možnosti spotřeby. Pro využití v budovách se jako nejvhodnější jeví využití palivových článků. Typický vodíkový energetický systém se sestává z obnovitelného zdroje elektřiny, nejčastěji fotovoltaický systém, vyrovnávacího bateriového úložiště, elektrolyzéru na výrobu vodíku, akumulační nádrže na vodík a vodíkového článku na výrobu elektřiny a tepla. Typická instalace může vypadat následovně.

Zdroj: Tomáš Matuška, Lukáš Putta. Energetické využití vodíku v budovách. Prezentace ze dne 2. 12. 2022.

Největší ekonomickou bariérou je akumulace vodíku, která je ale zároveň nezbytností pro funkčnost a efektivitu energetického systému. V uvedeném příkladu představují náklady na akumulační nádrž 70 % celkových nákladů, které dosahují výše přes 5 mil. Kč (srovnatelné s pořizovací cenou rodinného domu a běžnou cenou konkurenčních technologií).

Vodíkové technologie musí překonat také další výzvy. Prozatím chybí opora v zákonech a veřejných strategiích, od státní energetické koncepce přes možnost vtláčení vodíku do plynárenské soustavy až po normy a bezpečnostní předpisy pro vtláčení, přepravu, distribuci a využívání vodíku. Otázkou je také dostupnost školených pracovníků od instalace až po údržbu vodíkových zařízení.