Návrhy řešení složitých problémů v oblasti energetiky a změn klimatu probíhá na celoevropské úrovni. Stavebního sektoru se přímo dotýkají strategické návrhy Renovation Wave a Fit-for-55, které v rámci diskusních kulatých stolů projektu GreenDeal4Buildings představil Ondřej Franek z Metrostavu a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Cíle obou politik, jak Renovační vlny, tak strategie Fit-for-55, byly diskutovány a podrobeny kritickému zkoumání, zda opravdu směřují ke zmírnění změny klimatu a jaký dopad jejich uplatňování bude mít na stavební sektor. Nároky na zlepšení stavu budov a k tomu potřebné výkony stavebnictví jsou velmi ambiciózní a potenciálně budou mít na sektor významný negativní vliv. U některých opatření navíc dosud nejsou známy konkrétní parametry a cílové hodnoty – např. mechanismus uhlíkového vyrovnání pro import ze třetích zemí, použité metody výpočtu uhlíkové stopy, cílový počet renovovaných bytových jednotek apod. Jako opatření bylo navrženo zlepšit komunikaci implementace evropských politik do právního řádu ČR ze strany českého státu vůči stavebním podnikům i široké veřejnosti.