V těchto dnech probíhají na stavbě Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, poslední práce, díky nimž se kapacita léčebny téměř zdvojnásobí. Nové prostory nabídnou ubytování až pro 78 osob.

Specifikem léčebny je klimatická léčebná metoda zvaná speleoterapie, kdy pacienti tráví část léčebného pobytu v prostorách Císařské jeskyně. Již více než 35 let významně snižuje nemocnost dětem s chronickým onemocněním dýchacích cest. Jejími pacienty jsou děti ve věku od 4 do 18 let. Zájem o léčbu je však enormní, proto se zřizovatel rozhodl léčebnu rozšířit.

V komplexu celkem čtyř vzájemně propojených budov budou kromě pokojů pro dětské pacienty a jejich rodiče také tři školní třídy s družinou, zdravotnická část a rehabilitační oblast s bazénem přístupná veřejnosti. Komplex dále doplní dvě víceúčelová hřiště a arboretum.

Nyní vše vypadá stejně jako na každé jiné stavbě. Zakázka však byla dodavateli zadána způsobem Performance Design Build (PDB), což znamená, že je vyprojektoval sám stavitel na nejnižší náklady životního cyklu tak, aby budovy splňovaly veškeré parametry zadavatele, a zároveň byly šetrné ke svému okolí, s nízkými nároky na provoz.

Jedná se proto o unikátní projekt hned v několika ohledech:

 1. Zadání

Při výstavbě dětské léčebny kraj na začátku vyspecifikoval základní požadavky na objekt, tedy kapacitu, cenu, nízké provozní náklady, termín dokončení, dopad na životní prostředí a další a úkolem soutěžících firem pak bylo vymyslet co nejlepší architektonické, stavební a energeticky úsporné řešení. Veškeré technologie budov musí odpovídat požadavkům na léčbu děti s dýchacími potížemi. Jelikož se stavba nachází v chráněné krajinné oblasti, logickým požadavkem jsou nejnižší ekonomicky dosažitelné emise CO2.

 1. Výstavba

Součástí zadání byl i požadavek na zpracování projektové dokumentace včetně modelu skutečného provedení léčebny v BIM (Building Information Modeling). Výstavba už tak měla velmi přesné obrysy, které vylučovaly jakékoli vícenáklady či vícepráce. Navíc za harmonogram, kvalitu, náklady odpovídala jedna jediná společnost, která nesla zodpovědnost za celek.

 

 1. Investice

Výše investice byla jedním z mála požadavků, které si vymínil investor hned na začátku celého procesu s tím, že se musí jednat o objekt stavěný s důrazem na co nejnižší náklady celého životního cyklu včetně jeho likvidace nebo recyklace, nikoliv jen na co nejnižší pořizovací nákladyÚspora energie

Pro dodavatele energeticky úsporných řešení to znamenalo navrhnout stavebně konstrukční řešení i veškeré technologie budov v souladu s nejvyššími standardy pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Použitá opatření:

 • Využití stropního chlazení / vytápění. Otopná plocha (strop) využívaná pro vytápění a chlazení eliminuje prašnost ve vnitřním prostředí a znemožňuje usazování prachu.
 • Instalace individuálního řízení teploty a vlhkosti.
 • Řízené větrání budovy je navrženo s ohledem na tichý a alergenů prostý provoz.
 • Veškerá odpadní tepelná energie větrání kuchyně bude stejně jako u ostatních systémů VZT rekuperována. Větrání bazénu bude regulačně uzpůsobeno aktuálnímu počtu návštěvníků.
 • Rozvod pitné vody bude navržen s ohledem na minimalizaci rizika výskytu legionelly.
 • Bude použito LED osvětlení s regulací intenzity osvětlení a individuální regulace.
 • Technologické rozvody budou vedeny převážně mimo pobytové místnosti, dále budou splňovat požadavek na snadnou výměnu bez nutnosti velkých stavebních zásahů, a tudíž zvýšené prašnosti.
 • Organický odpad bude kompostován.

 

Díky využití PDB vznikají objekty na míru budoucím uživatelům, které stojí tolik, kolik na ně investor může vynaložit a které jsou energeticky úsporné. I proto je metoda PDB součástí doporučených opatření, které jsou diskutovány v rámci kulatých stolů evropského projektu GD4B.